Fundacja Oderwij się


Fundacja Oderwij się powstała w styczniu 2015 r. w celu podejmowanie działań na rzecz: 1. nauki, edukacji oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 3. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 4. popularyzowania w szerokim zakresie wiedzy o historii i kulturze Irlandii, 5. promowania i popularyzowania dobrych wzorców organizowania przestrzeni publicznych, 6. promowania zrównoważonego transportu w miastach, 7. popularyzacji i promocji edukacji artystycznej, 8. wspierania rozwoju talentów artystycznych i sportowych. Zarząd Fundacji reprezentuje Jakub Furkal i Anna Tillak KRS 0000539338 REGON 360565849 NIP 586 229 40 83 BGŻ S.A. 62 2030 0045 1110 0000 0401 2170

Dane firmowe

Adres: Legionów 102 B/32 81-472 Gdynia

Tel: +48 608 848 126

Adres korespondencyjny

Fundacja Oderwij się

Legionów 102 B/32

81-472 Gdynia